Geld Lenen BKR Codering
U bevindt zich hier: Startpagina » BKR Codering

BKR Codering

BKR CODERING, BKR NOTERING of BKR REGISTRATIE?

Als je een lening/krediet aangaat krijg je een BKR registratie of BKR notering. Het BKR in Tiel voert de registratie uit. Er staat dan genoteerd, dat je een lening hebt afgesloten. Als je niet voldoet aan de overeengekomen verplichting wordt een codering toegekend aan uw registratie of notering. Dit is een negatieve BKR-codering. Er zijn vijf coderingen: A1, A2, A3, A4 en A5. Voor de meeste reguliere banken is dit een reden om geen hypotheek of lening te verstrekken. Gelukkig zijn er online op het internet bedrijven te vinden, die wel een geldlening verstrekken als iemand een codering heeft. Ook dan kun je snel geld lenen ondanks een negatieve codering. Je hebt dan een BKR-Lening.

WELKE BKR CODERINGEN ZIJN ER?

  • A1 - Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat zich een registratie van een A (=Achterstand) ten gevolge van een achterstand heeft voorgedaan.
  • A2 - De (restant) vordering is geheel opeisbaar gesteld. Het resterende bedrag dient in 1 keer te worden betaald. Hiervoor wordt een incassoburo ingeschakeld.
  • A3 - Er is een bedrag van € 250,-- of meer afgeboekt of er heeft een kwijtschelding plaatsgevonden. Een afboeking wordt door een code A-3 ZONDER einddatum genoteerd. Voor de kwijtschelding staat een code A-3 MET einddatum geregistreerd.
  • A4 - De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.
  • A5 - Er is een preventieve betaalregeling getroffen. Dit is, in tegenstelling tot andere coderingen, tijdelijk van aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt deze verwijderd.
  • H - Herstelcode. De H-code wordt vermeld als je weer bij bent met jouw betalingen. Op de lopende lening is nu geen betalingsachterstand meer.

MEERDERE BKR CODERINGEN

Het is mogelijk om meerdere BKR coderingen tegelijk op een BKR-uittreksel aan te treffen. Men kan meerdere bkr coderingen hebben op één krediet of verschillende leningen met één bkr codering.

WANNEER WORDT EEN A CODERING GEREGISTREERD?

Code krediet soort periode
AK Aflopend Krediet (p.l. persoonlijke lening) 2 maanden
RK Revolverend krediet (doorlopend krediet) 2 tot 4 maanden
VK Verzendhuiskrediet 3 maanden
HY Hypotheek Negatieve registratie na 120 dagen
SR Schuldregeling Negatieve registratie na 2 maanden
RO Restant Obligo Negatieve registratie na 4 maanden

Herstelcode ( H-code)

Direct na het inlopen van de geregistreerde achterstand dient dit gemeld te worden. De herstelcode wordt aangeduid met de letter H op het BKR.

BKR Codering verwijderen.

Een BKR Codering verwijderen is via internet absoluut niet mogelijk. Het BKR zal zelfs nooit een Negatieve BKR Registratie verwijderen. Want het BKR voert slechts de administratie uit van de deelnemers. Het BKR verwijdert alleen als een deelnemer daar opdracht voor geeft. Je moet dus contact hebben met de bank of instantie, die de codering heeft geplaatst. Alleen zij kunnen de BKR Codering verwijderen. Dat doen zij echter nooit zonder reden. Een BKR Codering verwijderen is alleen mogelijk als het een foute codering betreft. Alleen een onterechte codering kan worden verwijderd. Anders zal de bank de BKR Codering NOOIT verwijderen! Neem dus altijd eerst contact op met de kredietverstrekker van de foutieve codering! Als dat contact niet tot een oplossing leidt, kun je een beroep doen op de Geschillencommissie. Hier vind je de brochure "Verzoek tot aanpassing van uw registratie [1.436 KB] " van de Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.